טקס מעבר בתרבויות שונות

בר מצווה - הנו מעמד המייצג מעבר סמלי מילדות לבגרות.
במעמד זה נכרתת ברית בין המתבגר והמתבגרת לקהילתם, לעמם ולאלוהיהם.

לדעתנו המשמעות של להיות בר/בת מצווה היא, לעבור מתקופה של ילדות לתקופה אחרת של בגרות שבה אנו כבר גדולים וצריכים לקחת על עצמנו יותר אחריות, לשקול בתבונה כל צעד שאנו מחליטים או כל אחריות שאנו לוקחים מעלינו . 

אינדונזיה - שיוף שיניים

הנערים והנערות עוברים טקס התבגרות שבמהלכו הכהן משייף את ששת השיניים הקדמיות שלהם . השיניים המשויפות מבדילות אותם, כך הם מאמינים, מהשדים בעלי השיניים החדות.

הודו - טקס הלידה השנייה
טקס זה מתקיים רק לשלושת המעמדים הגבוהים . הטקס נקרא "אופנאיאנה" שפירושו "הלידה השנייה" . 
לפני הטקס הנערים הללו שייכים למשפחתם ואילו אחריו הם כאילו נולדים מחדש והופכים לחלק מהחברה .

שבט המסאי - מבחני אומץ
נערים משבט המסאי צריכים לעבור מבחני אומץ שונים כדי להיות בוגרים .

 יהדות - בר מצווה
כשנער יהודי מגיע לגיל 13, נערך לו טקס בר-מצווה. בטקס דתי זה מצטרף הנער לקהילת המאמינים הבוגרים. אביו מברך ואומר: "ברוך שפטרני מעונשו של זה" ומתכוון לומר בכך, שעד עתה היה הוא, האב, אחראי למעשי בנו, ואילו מעתה הנער עצמו אחראי למעשיו שלו ולמילוי המצוות.
במהלך הטקס עולה הנער לתורה בפעם הראשונה, כלומר קורא בתורה לפני הקהל. מכאן והלאה חלים על הנער חובות וזכויות של מבוגר: למשל, הוא חייב במצוות הנחת תפילין, והוא רשאי להשתתף ב"מניין" - תפילה בחבורה של 10 גברים לפחות.
גם נערים רבים שאינם דתיים עוברים את הטקס, ובכך הם מצהירים על עצמם שהם חלק מהמורשת היהודית. 

השוני בין הטקסים בעמים שונים לבין הטקס המסורתי של עמינו הוא הגיל בו עוברים טקסי מעבר, איך הטקס נערך ומה שעושים בטקס.